Direct Democracy Belgium
Direct democracy
  Brussels , BE
Verschillende mensen / groepen (burgerlijsten / grassroot-groepen / ...) werken al aan een vorm van directe democratie in België. Dat moet nog uitkristalliseren. We wachten erop dat de kaart van de DD volledig wordt getrokken

DETAILS

QUICK FACTS

  • Er ijveren nu al diverse mensen/groepering (Burgerlijsten/Grassrootgroeperingen/...) voor een vorm van Directe Democratie in Bel

WHAT I CAN OFFER

WHAT I'M INTERESTED IN